USG Dr n. med. Cezary Wasilczyk

USG narządu ruchu

Badanie ultrasonograficzne jest metodą która pozwala ocenić wewnętrzną strukturę poszczególnych
elementów i układów m.in. narządu ruchu. W mojej filozofii , badanie ultrasonograficzne jest miarą struktury.
Dokładna analiza loco resistente minori ( tzw. punktów o zmniejszonej odporności ) poszczególnych
struktur np. ścięgien , mięśni, łąkotek pozwala postawić precyzyjne rozpoznanie i zaplanować leczenie.

informacje

Dynamiczne ocena elementów układu narządu ruchu „pod kontrolą” USG pozwala uwidocznić i rozpoznać wiele patologii których nie można zweryfikować podczas badania statycznego ( wykonanego w bezruchu) – np. zdjęcia RTG lub MRI(rezonansu magnetycznego). Do najczęstszych patologii rozpoznawanych podczas badania dynamicznego które nie są widoczne w metodach diagnostycznych z użyciem statycznych obrazów to np. zmiana trajektorii ruchu głowy kości udowej lub ramiennej w następstwie zrostów w przedziale przyległych tkanek miękkich co w objawach klinicznych manifestuje się jako trzask , ból w stawie .

Czynnościowe badanie ultrasonograficzne jest niezastąpione w ocenie deficytu stabilności stawu po uszkodzeniach więzadłowych , także monitorowania niestabilności w trakcie gojenia tkanek miękkich.

SZYBKA DIAGNOZA

Badanie ultrasonograficzne w układzie narządu ruchu jest metodą która jako jedyna pozwala przeprowadzić badanie czynnościowe to znaczny badanie czasie rzeczywistym. Wykorzystanie technik czynnościowych w badaniu ultrasonograficznym w połączeniu z oceną poszczególnych struktur pozwala oszacować deficyt funkcjonalny w danym segmencie układu narządu ruchu i odtworzyć patomechanizm tworzenia uszkodzenia .

PLAN LECZENIA

W dobie medycyny XXI wieku metody diagnostyczne obrazowania są niezwykle precyzyjne i ustalenie rozległości i typu uszkodzenia nie stwarzają problemu dla sośwadczonego diagnosty, kliniccysty. Jednak przełożenie uszkodzenia struktury z uwzględnieniem rozległości , typu uszkodzenia na tak zwany deficyt funkcji w danym układzie jest wyzwaniem dla lekarza . Takie podejście pozwala na precyzyjne, indywidualne zaplanowanie leczenia Leczenie uszkodzenia łąkotki stawu kolanowego czy ścięgien stożka rotatorów stawu ramiennego potwierdzone w obrazie MRI lub USG w zależności od rozległości, stopnia uszkodzenia ale także od oczekiwań pacjenta może być różne - od leczenia rehabilitacyjnego poprzez wykorzystanie mało inwazyjnych technik zabiegowych pod kontrolą USG aż po leczenie operacyjne z wykorzystaniem technik artroskopowych.

SZYBKI POWRÓT DO ZDROWIA

BADANIA

Ostrzyknięcia stawów pod kontrolą USG

Podania czynników wzrostu pod kotrolą USG

Badanie USG

leczenie u osób z dysfunkcjami w układzie narządu ruchu

Badanie preluksacyjne

USG stawów biodrowych u niemowląt

Artroskopia

leczenie operacyjnetel. 22 254 84 84

ul. Kosiarzy 37 lok. 80, Warszawa

wasilczyk.chirurg@gmail.com